Kas Teil on keeruline lahkarvamus, kuid ei soovi kohtuprotsessi?

Kas usute, et mõistlik lahendus on siiski võimalik? Kui nii, siis saame aidata.

Lepituskoja eesmärgiks on äriühingute vahel tekkinud vaidluste kohtuväline lahendamine vastavalt lepitusseadusele.

Lepituskoda aitab ärilepituses alljärgnevaga:

1- Aitame vältida kohtuvaidlust läbi kiirema, efektiivsema ja väiksema kuludega lepitusmenetluse

2- Toetus konstruktiivse dialoogi alustamiseks ja lahenduse leidmiseks

3- Juriidiliselt korrektse kokkuleppe vormistamine

4- Vajadusel abi kokkuleppe kohtuotsusega samase jõuga täitedokumendiks tunnistamisel

Asjalik koostöö, head tulemused!

Lepituses kasutame eri valdkondade spetsialistide koostööd: juriidilised lepitajad (juristid), psühholoogilised lepitajad (suhtlemistreenerid), vajadusel ka finantsnõustajad.

Lepitusmenetlus on poolte vabatahtlikkusel põhinev tegevus, mille käigus erapooletu isik (lepitaja) toetab poolte vahelist kommunikatsiooni eesmärgiga aidata pooltel leida vaidlusküsimusele lahendus. Lepitaja võib lepituse asjaolude ning kulgemise põhjal esitada pooltele omapoolse lahendusettepaneku (lepitusseadus § 1 lg. 2)

Soovime abiks olla eelkõige järgmistes valdkondades:
 • ettevõtete vahelised lepingulised vaidlused
 • aktsionäride/osanike vahelised vaidlused
 • töölepingute lõpetamise või muutmisega seotud vaidlused
 • saneerimismenetlused - vaidlused võlglaste ja võlausaldajate vahel
 • varalised vaidlused (nt. võlgade, leppetrahvide, osaluste ja muu vara jagamisega seoses)

Lepitusmenetluse eelised (võrreldes kohtumenetlusega)

 • ajaline kokkuhoid
 • väiksemad kulud
 • suhteid ja mainet säästev
 • konfidentsiaalne (kinnine arulelu)
 • vähem formaliseeritud kui kohtumenetlus
 • eri valdkonna spetsialistide koostöö (õigus -, suhtlus- ja finantsnõustaja)
 • personaalne lähenemine (arvestatakse lisaks juriidilistele argumentidele ka kõigi muude pooltele oluliste asjaoludega)
 • pooltele vastastikku enam kasu toov (võidan-võidad lahendus)
 • poolte rahulolu tõttu paremini vabatahtlikult täidetav.

Tundmatu autor: "Sisemise rahu ja rõõmu annab mitte konfliktide puudumine, vaid võime konfliktidest jagu saada!"

A.Einstein: „Probleemi ei saa lahendada sama mõtlemisega, mis selle tekitas".