Üürilepingutega seotud vaidlused
  • Üürileandja soovis alustada ärihoone renoveerimist ning seoses sellega üürilepingu üles öelda. Poolte vahel oli vaidlus lepingu lõpetamise tingimuste üle. Tänu lepitusele lahenes vaidlus üürilepingu muutmisega ja üürnikule üürileandja teises ärihoones asenduspinna leidmisega. Lahendusest võitsid mõlemad pooled, kuna üürileandja sai teisele vabale pinnale üürniku ja üürnik sai sama hinna eest parema üüripinna.
  •  Seoses makseraskustega soovis üürnik tegevuskulude vähendamiseks üles öelda üürilepingu. Üürileandja vaidles ülesütlemisele vastu. Kuna kohtuvaidlus oleks tõenäoliselt lõppenud sellega, et pankrotis üürnikult ei oleks kompensatsiooni saanud, keskenduti läbirääkimistel uue üürniku leidmisele poolte koostöös ning väljakolimise tingimustele. Üürnik leiti ja asi lahenes kohtuvaidluseta.

 Leppetrahvide ja võlgadega seotud vaidlused

  • Vahel esineb lepingutes väga suuri leppetrahve ning pooled lepingut allkirjastades ei pööra leppetrahvide mitterakendamise usus neile piisavat tähelepanu. Kuni suhted on korras, muret ei olegi. Antud juhtumil vaidluste tekkimisel töö kvaliteedi üle asus üks pool lepingus sätestatud leppetrahvi sisse nõudma, mille suurus konkreetsetel asjaoludel tundus teise poole jaoks ebamõistlikult suur. Tänu lepitusele vähendati leppetrahvi poole võrra ja sõlmiti kompromissleping.
  • Hetkel on võlgade sissenõudmine aktuaalne teema paljudele ettevõtetele. Makseraskustes ettevõttele võib ka hea tahte korral arve tasumine osutuda võimatuks. Süüdistamise asemel saab lepituses koos leida lahendusi: võlgnik loovutab raha asemel mõne nõude, võlg konverteeritakse võlakirjadesse või osaluseks, tasuta töö mingis projektis.

Töötajatega seotud vaidlused

  • Tööandja lõpetas töötajaga lepingu konkurentsikeelu rikkumise tõttu. Töötaja esitas tööandja vastu hüvitise nõude. Tänu keskendumisele lahendusele, mis oleks „külma rahu" hind, leppisid pooled kokku hüvitise summas ja menetlus kohtus lõppes kompromissi kinnitamisega. Kumbki pool võitis aega, närvikulu ning kohtukuludes. Lõpuks oleks kohtukulud muidu ületanud nõutud hüvitise summa.