1. Lepitusmenetluse kui maailmas tuntust koguva mõtteviisi  ja vaidluste lahendamise võimaluse tutvustus Eestis  üldiselt
  2. Lepitusmenetluste läbiviimine
  3. Lepitusmenetluse koolitused
  4. Koostöö erinevate lepitajatega
Lepituskoja missioon:

Personaalne ja klientide vajadustele keskendunud erapooletu nõustamine vaidlustes, toetus pooltele vastastikuse avatud dialoogi loomiseks ja alternatiivsete lahenduste leidmine vaidluse lõpetamiseks.