IMG_0778_150px.jpg
Juriidilised lepitajad

TIIA RAUDMÄGI

Töökogemus: 10-aastane õigusalase töö kogemus erasektoris (lepingud, intellektuaalne omand, tööõigus, äriõigus, pankrotiasjades esindamine, kohtuvaidlused jms). 5-aastane kogemus töös võlglastega: läbirääkimised, hagide koostamine ja kohtus esindamine.

Haridus: lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1997.a. On läbinud mitmeid täienduskoolitusi õiguse, juhtimise ja psühholoogia alal (läbirääkimised, mentorlus, motivatsioon, esinemine, suhtlemisoskused, konfliktide lahendamine). Omab pankrotihalduri tunnistust. Eesti Juristide Liidu liige.

  
 

 Lepingulised juriidilised lepitajad:

Erinevad  ADVOKAADID ja NOTARID koostöölepingute alusel, valik vastavalt kliendi eelistustele ja vaidluse valdkonnale.

 

 IMG_0767_150px.jpg

 Psühholoogilised lepitajad

 ÜLO VIHMA

Töökogemus: lektorina EBS-i juhtimise õppetoolis, juhina nii avalikus kui erasektoris. 15-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus (juhtimine, meeskonnatöö, müük ja teenindus, suhtlemisoskused, esinemine, probleemi- ja konfliktilahendus, läbirääkimised, koolitusoskused, isiksuslik areng).

Akrediteeritud Margerison-McCann’i The Team Management Systems ™ (UK), juhtide arenguprogrammi Deep Lead™ (Soome) ja Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni konsultant.

Haridus: akadeemiline haridus inglise keeles (Tartu Ülikool) ja draamas (TRK), täiendharidus grupipsühhoteraapias ja organisatsiooninõustamises (GIS-International/PMI, Taani), juhtimises (US Information Agency). TLÜ organisatsioonikäitumise magistrant.

 IMG_0809_150px.jpg

SILLE JÕGEVA

Töökogemus: 5-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus (suhtlemisoskused, meeskonnatöö, eneseregulatsioon, isiksuslik areng), 4-aastane individuaalse ja paarinõustamise kogemus, 10-aastane müügitöö ja juhtimiskogemus erasektoris.

Haridus: akadeemiline haridus kehakultuuri alal (Tartu Ülikool), täiendharidus psühhoteraapias (Transpersonaalse Hüpnoteraapia ja Psühhoteraapia Kool /Sach International), suhtlemistreeningu alal (Käitumistreeningu Kool), lapsevanemate ja õpetajate koolituses (Gordon Training International/USA). On läbinud mitmeid täienduskoolitusi erinevatel eneseregulatsiooni aladel psühhoteraapia meetodites.

Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu liige.